verze 1.0

     je přehrávač zvukových souborů pro mikroprocesory řady MCS 52. Umožňuje zkonvertovat soubory WAV do formátu, který lze potom přiloženými programy přehrávat. Protože přehrávání je náročná činnost, bylo pro ně využito sériové linky. Použitá rychlost 115200 Bd zase ve většině případů omezuje ve výběru typu procesoru - proto byl zvolen typ z řady 52. Tato první verze podporuje pouze WAV soubory kratší než 60 KB.

     U některých aplikací jednočipových mikropočítačů potřebujeme hlasový či zvukový výstup. Proto vznikl tento produkt, který umožňuje v aplikaci přehrávat zvukový soubor WAV. Jako příklad slouží dva programy: jeden umožňuje jednoduché přehrávání, druhý přehrává zvuky v přerušení.

 Obvodová část je velmi jednoduchá:

Přehrát příklad (stiskem zapnout/stiskem vypnout)

Pokud se nespustí příklad po kliknutí na ikonku reproduktoru, můžete si jej stáhnout zde.


     Nejprve potřebujete soubor WAV, který chcete přehrávat. Ten musí být navzorkován rychlostí 8 kHz s rozlišením 8 bitů (mono). Jeho maximální délka je omezena na 60KB. Máte-li jej připraven, spusťte program
WAV2PCM.EXE Zde stáhnete archiv s popisem,softwarem i příklady. Program se Vás zeptá na název WAV souboru. Po jeho vložení bude vygenerován „vystup.asm", který obsahuje data PCM zapsaná jako zdrojový kód. Tento kód je při překladu vložen direktivou INCLUDE do přehrávače INTPLAY.ASM nebo PLAY.ASM. Výsledná zabraná paměť je díky kompresi poloviční, to znamená, že WAV soubor dlouhý 60 KB zabere posléze v aplikaci 30 KB.
     Jako další krok tedy přeložte PLAY.ASM (normální přehrávač) nebo INTPLAY.ASM (přehrávač v přerušení) - oba napsány pro překladač fy. Metalink (lze snadno upravit): ASM51.EXE PLAY.ASM příp. ASM51.EXE INTPLAY.ASM Výsledný soubor INTEL HEX nahrajte do simulátoru EPROM nebo naprogramujte do paměti EPROM. Bližší informace o přehrávačích najdete přímo v okomentovaných souborech PLAY.ASM a INTPLAY.ASM. Procesor 8052 musí pracovat s kmitočtem 11.0592 MHz, jinak se musí upravit hodnoty předvolby sériové linky v programu. Pro lepší výstup by bylo třeba zapojit dokonalejší (aktivní) filtr typu dolní propust s mezním kmitočtem 8 kHz.
     Celý projekt ale měl za cíl používat co nejjednodušší obvodové zapojení. I když výstup není dokonalý, přesto stačí pro běžné použití (mluvená řeč, jednoduché zvuky).Doufám, že Vám práce s tímto produktem přinese radost a že se Vaše práce při návrhu aplikací s jednočipovými mikropočítači ulehčí.

Tento software vytvořil NEGATRON research - Martin Hankovec


Vytisknout stránku Velikost 37 kByte

Zpátky Zp tky
© DH servis 2002 -