Příkaz B (SHOW BREAKPOINT) : výpis adresy breakpointu
Příkaz SHIFT + B (SET BREAKPOINT): nastavit breakpoint
Příkaz C (CALL SUBROUTINE): volání podprogramu
Příkaz SHIFT + C (CALL SUBROUTINE AT ADRESS) : volání podprogramu na zadané adrese
Příkaz D (DISASSEMBLE PROGRAM): výpis programu
Příkaz SHIFT + D (DISASSEMBLE PROGRAM FROM ADRESS): výpis programu od zadané adresy
Příkaz E (READ EXTERNAL DATA MEMORY): obsah externí paměti dat
Příkaz SHIFT + E (WRITE TO EXTERNAL DATA MEMORY): zápis do externí paměti dat
Příkaz G (GO - EXECUTE PROGRAM): provádění programu
Příkaz SHIFT + G (GO - EXECUTE PROGRAM FROM ADRESS): provádění programu od zadané adresy
Příkaz H (HELP): nápověda
Příkaz I (READ INTERNAL DATA MEMORY): obsah interní paměti dat
Příkaz SHIFT + I (WRITE TO INTERNAL DATA MEMORY): zápis do interní paměti dat
Příkaz SHIFT + L (LOAD INTEL HEX FILE): načtení souboru INTEL HEX
Příkaz P (SET PC TO): nastavení registru PC na zadanou hodnotu
Příkaz SHIFT + Q (QUIT MONITOR): deaktivace Monitoru51
Příkaz R (SHOW REGISTERS): výpis obsahu registrů
Příkaz SHIFT + R (SET REGISTER): editace obsahu registrů
Příkaz S (STEP INSTRUCTION): provedení jedné instrukce
Příkaz SHIFT + S (SKIP INSTRUCTION): přeskok jedné instrukce
Příkaz T (TRACE PROGRAM): trasování programu
Příkaz SHIFT + T (TRACE PROGRAM FROM ADRESS) -: trasování programu od zadané adresy
Příkaz W (WRITE DETECTION): zobrazení stavu hlídání změny obsahu adresy
Příkaz SHIFT + W (SET WRITE DETECTION) - : nastavení hlídání změny obsahu adresy
Instrukce LCALL m_run: zákaz činnosti Monitoru51
Instrukce LCALL m_stop: návrat do Monitoru51