TRIPPLING - je funkce komfortního blikání u automobilu, kterou se začíná objevovat u automobilů novějšího data výroby. Předjíždění, kruhové objezdy, předjíždění cyklistů a podobně je nyní bezpečnější - stačí klepnout do páčky blinkru a dojde ke spuštění trojitého bliknutí. Tato funkce se může nyní nacházet i ve vašem automobilu.


Náhled na konstrukci - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled  
 Technické parametry
  Napájení 12V z palubní sítě automobilu
  Odběr cca 7 mA (pouze při zapnutém zapalování)
  Nastavitelnost délky spouštěcího "klepnutí" do páčky blinkru pro aktivaci funkce - v sedmi časových stupních.
  Při požadavku blikání na opačnou stranu okamžité zastavení funkce.
  Jednoduchá konstrukce a jednoduchá instalace.
  Po aktivaci blikne třikrát blinkrem do požadovaného směru.
  Zůstává zachována možnost bliknutí blinkrem pouze jedenkrát.
  Ochrana proti přepólování

Popis
      Trippling 1.0 je navržen jako přídavný modul, který doplňuje funkci trojího blikání do vozidel s blikači spínanými kladným přerušovaným napětím a palubním napětím 12V (spínání blinkrů klasickým přerušovačem, ne řídící jednotkou). Konstrukce je řízena jednočipovým procesorem PIC 16F628A, který je taktován interním oscilátorem na frekvenci 4MHz. Stabilizaci napětí z 12V na 5V zajišťuje stabilizátor 78L05. Ovládací relé jsou 12V, kontakty jsou dimenzovány pro proud 15A. Připojení je provedeno šroubovacími svorkami typu ARK 500/2 resp. ARK 500/3. Osazení je provedeno na jednostranný plošný spoj klasickou montáží, protože je počítáno s osazováním svépomocí. Při nutnosti minimalizace rozměrů by bylo možno konstrukci upravit pro technologii SMT - pro osazení SMD součástkami. Zařízení je připojeno paralelně ke stávajícímu systému vozidla, takže systém varovných světel zůstává nadále beze změn, taktéž systém přerušovače atd. zůstává nezměněn. Montáž doporučuji bez přerušování vodičů samořeznými svorkami na stávající vodiče - více k odstavci montáž zařízení.

Popis funkce
     Je-li ovládací páčka blinkru vychýlena do žádaného směru blikání na dobu přesahující 50 milisekund a méně než je nastavená doba Trippling (volitelně do 200, 250, 300, 350, 400, 450 nebo 500 milisekund), dojde k sepnutí příslušného relé a blikač provede ještě trojí bliknutí. Trippling snímá počet bliknutí a po třetím dojde k vypnutí příslušného relé.
     Jestliže dojde během doby „trojbliku“ k přepnutí páčky blinkru do opačného směru, systém okamžitě zruší funkci Trippling a přepíná na požadovaný směr.
Je-li páčka přidržena delší dobu (než je doba Trippling), nebo sepnuta trvale, funkce Trippling je neaktivní a směrový ukazatel bliká po dobu přepnutí páčky. Při požadavku jednoho bliknutí je nutno páčku přidržet po dobu jednoho bliknutí (rozsvícení a zhasnutí směrovky) a povolit. Protože doba jednoho bliknutí je podstatně delší, než čas potřebný k aktivaci Trippling, k aktivaci nedojde a po uvolnění páčky zůstává směrovka zhasnuta. Doba aktivace Trippling musí být vždy nastavena na kratší čas, než je doba jednoho bliknutí směrovek (Příklad - doba blikání je 0,5 sekundy svit / 0,5 sekundy tma, čas pro spuštění Trippling tedy musí být nastaven na kratší čas než je 0,5 sekundy, aby nedošlo ke spuštění Trippling normálním blikáním směrovek).
     Pro snadné přizpůsobení jak potřebám řidiče, tak délce bliknutí různých typů přerušovačů je Trippling vybaven možností individuálního nastavení délky časového intervalu. Nastavení intervalu se provádí propojením určitého vývodu mikroprocesoru na zem (GND) - s úspěchem je možno použít kapku cínu a propojit vývod s okolní "rozlitou" mědí na plošném spoji, která je na zemní spoj připojena. Časy a jim odpovídající vývody zobrazuje přehledně následující tabulka.

Pin čísloČasový interval pro spuštění Trippling
žádný pinDélka podržení páčky 25 až 200 msec.
6Délka podržení páčky 25 až 250 msec.
7Délka podržení páčky 25 až 300 msec.
8Délka podržení páčky 25 až 350 msec.
11Délka podržení páčky 25 až 400 msec.
12Délka podržení páčky 25 až 450 msec.
13Délka podržení páčky 25 až 500 msec.Schéma zapojení

Náhled na schéma - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled

Plošný spoj
Plošný spoj
Velikost 54x63 mm


Osazení, oživení
     Zkontrolujeme plošný spoj na zkraty a případné vlasove trhliny (spoje zakoupené u DHservis jsou již kontrolované). Osadíme plošný spoj - procesor se zatím neosazuje. Ještě před osazením procesoru doporučuji zkontrolovat zapojení. Připojte Trippling na zdroj 12V svorkami + 12V a GND. Nyní změříme napětí na plošném spoji na pinech procesoru proti GND. Nastavování intervalů se provádí propájením požadovaného nastavovacího pinu na okolní GND plochu cínovým můstkem.

Pin 14 5V trvale
Pin 1 cca 5V při spojení svorky L s +12V
Pin 2 cca 5V při spojení svorky Comm s +12V
Pin 18 cca 5V při spojení svorky R s +12V
Při spojení pinu 14 s pinem 10 aktivace relé K1 a tím ke spojení svorek R a Comm
Při spojení pinu 14 s pinem 9 aktivace relé K2 a tím ke spojení svorek L a Comm

      Je-li kontrola uvedených hodnot úspěšná, osaďte procesor. Pro ochranu konstrukce před působením atmosférických vlivů doporučuji ošetření plošné spoje vhodným lakem. Doporučuji pod procesor buď nepoužít patici žádnou, nebo použít patici precizní, aby nedošlo k nedokonalému kontaktu součástky při provozu vozidla.

      Zařízení by měla zapojovat osoba se znalostmi elektrotechniky automobilů. Zařízení není schváleno ani homologováno a bylo vyvinuto jen pro případnou stavbu svépomocí. DHservis nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s jeho provozem!
Příklad zapojení do Škoda Octavia, modelový ročník 98
V tomto případě je vhodné připojit svorky zařízení na svazek, ke spínači varovných světel.
Svorka Lčerno-bílý drát, přívod k levým žárovkám
Svorka Rčerno-zelený drát, přívod k pravým žárovkám
Svorka Cčerno-bílo-zelený drát, přívod od přerušovače
Svorka Ghnědý drát, kostra
Svorka +mimo svazek, nejlépe od napájení rádia, popř. od přívodu spínače vyhřívání zadního okna apod. +12V, přítomnost napětí jen při zapnutém zapalování.

Doporučuji použití prořezávacích svorek, pak není nutno žádný z vodičů přerušovat.

Příklad zapojení do FORD ESCORT 1.6 16V zetec L1H r.v.97

Jedná se o úpravu přerušovacího relé blinkrů.
Náhled na zapojení - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled

Svorka Lvodič z konektoru přepínače blinkrů. Konektor má číslo 1519. Je to vodič s označením na konektoru L
Svorka Rvodič z konektoru přepínače blinkrů. Konektor má číslo 1519. Je to vodič s označením na konektoru R
Svorka CCOMM - na fotografii bílý vodič, číslo na relé 49a
Svorka Gkostra - na fotografii modrý vodič, číslo na relé 31
Svorka +napájení+12V= na fotografii červený vodič, číslo na relé 49

Na tomto místě patří poděkování Pavlovi 1.6 z fóra FordFans.cz za nalezení možnosti zapojení do Forda.

      Zapojení do jiných vozidel zatím není zdokumentováno, pokud měřením nalezneme vodiče L, R a C od páčky blinkrů, je pravděpodobné, že se tyto vodiče vyskytují také ve svazku ke spínači varovných světel.

Nastavení
     Jestliže není žádný z výše zmíněných nastavovacích pinů čipu připojen na GND, je interval stisku páčky pro spuštění Tripplingu nejkratší (200 msec.). Pro delší dobu je třeba zkusmo najít takový vhodný interval, kdy při trvalém spuštění směrovek (např. stisknutím páčky do aretace) nedojde k sepnutí relé. Pokud k sepnutí relé dochází, znamená to, že je nastavený dlouhý interval a je nutno hodnotu času snížit přesunutím spoje na předchozí nastavovací pin.


Rozpiska součástek Trippling 1.0

 C1, C2 100nF keramika
 C3, C4 100uF/35V elektrolyt
 D1, D5, D6 Zenerova dioda BZX85V005.1
 D2 - D4 dioda 1N4007
 IC1 procesor Trippling 1.0 (naprogramovaný PIC 16F628A-I/P)
 K1, K2 relé 12V / 5A (RAS1215)
 R1, R2, R7, R8 rezistor miniaturní 10k
 R3, R4 rezistor miniaturní 1k
 R5, R6 rezistor miniaturní 1k5
 T1, T2 tranzistor NPN BC547 ap.
 U1 stabilizátor 78L05
 X1 svorkovnice AK500/3
 X2 svorkovnice AK500/2

Cena součástek kromě plošného spoje a čipu Trippling 1.0 činila v lednu 2007 v GM electronic necelých 80 Kč. Pro usnadnění objednávání si můžete stáhnout náhled rozpisky k tisku z eshopu GM electronic i s katalogovými čísly.

Vhodná krabička pro tuto konstrukci je například typ KP 19 buď ze zmíněného odkazu nebo např. z GM electronic


Program čipu Trippling 1.0 není uvolněn k bezplatnému stažení. Čip si můžete objednat na mojí e-mailové adrese, kde je možné objednat i plošný spoj této konstrukce.Ke stažení jsou tyto soubory:

Velikost 109 kByte  Archiv se schématem zapojení, podklady pro výrobu plošného spoje a osazovacím výkresem.
Velikost 67 kByte  Schéma zapojení, a návrh desky (.brd) ve formátu Eagle 4.01.

Velikost 223 kByte
 Popis v PDF.

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -