Průběhy při zapnuté zátěži

Průběhy při zapnuté zátěži

Horní průběh zobrazuje průběh napětí na triaku. Je to průběh napětí měřený paralelně na triaku. Je dobře vidět narůstající napětí po průchodu sítě nulou, a jeho klesnutí po sepnutí triaku. Na spodním průběhu je napětí na D2.

Buzení triaku

Buzení triaku

Na spodním průběhu je opět synchronizace se sítí, na horním průběhu jsou zobrazeny budící skupiny impulsů pro spínání triaku.

Průběhy při vypnuté zátěži

Průběhy při vypnuté zátěži

Na horním průběhu je napětí měřené paralelně na triaku, na dolním je napětí na katodě D2 proti zemi (myšleno zemi konstrukce tedy GND). Přidaná žlutá čára tvoří pomyslnou "nulu" a dělí průběh síťového napětí na kladné a záporné půlvlny. Podíváte-li se po vzestupné hraně dolního signálu směrem nahoru, je vidět synchronizaci vzestupné hrany tohoto signálu a průchodu sítě nulou. Mírný posun synchronizace doprava je způsoben tím, že LED optronu začíná svítit až od napětí cca 2 V, proto je vzestupná hrana poněkud zpožděna. Tato malá chyba je ošetřena softwarově. Totéž platí i pro sestupnou hranu, tu ale k synchronizaci nepoužívám, takže není třeba se její chybou zabývat.


Vytisknout stránku

Zavřít okno
© DH servis 2002 -