autor Petr Janata

      Přestože nejsem autorem této konstrukce (bakalářské práce), uvádím ji na svém webu, protože si myslím, že má velmi cennou informační hodnotu nejen pro ty, kteří si chtějí něco podobného postavit, ale hlavně proto, že vysvětluje v jednom dokumentu spoustu souvislostí od popisu AT příkazů, komunikace s telefonem, až po popis samotného procesoru PIC 16F628, jeho konfiguraci pro sériovou komunikaci a nastavení parametrů přenosu. Vše s patřičným vysvětlením.
      Autor této bakalářské práce mi poskytl vše nezištně ke zveřejnění, výměnou za moje předchozí svolení s čerpáním a upravováním některých informací z mých stránek (proto Vám možná přijde část schématu povědomá). Za to mu patří velký dík.
Případné dotazy k této práci a podobně směřujte na autorův email: petrjanata@centrum.cz
Ke stažení jsou tyto soubory:

Velikost 656 kByte  Vlastní bakalářská práce a přeložený kód (*.hex) pro procesor zařízení

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -