Převážná většina konstrukcí na těchto stránkách je relativně složitějšího charakteru vesměs s procesory, proto jsem se rozhodl vložit sem i jednu z triviálních "oddechových" konstrukcí.


     Znáte to, je sobota odpoledne, přijede dědeček s babičkou a už zdálky slyším, jak se hádají o to, kdo že může za tu pokutu za nerozsvícená světla v autě. Jako správného "bastíře" Vás napadne, co s tím. Nerad kopíruji zapojení, a navíc než bych něco našel, tak to dříve vymyslím. Musí to být ale jednoduché a jak jsem již předeslal dříve, je sobota odpoledne takže to musí být ze šuplíku a musí to být pokud možno dříve, než vychladne káva. Tak vzniklo toto zapojení. Plošný spoj neuvádím, protože vše jsem "vydrátoval" na kousek univerzálního plošného spoje. Odlišností tohoto spínače světel od mnoha konstrukcí uveřejněných v různých pramenech je funkce časování. Světla se totiž nerozsvítí ihned po natočení motoru, ale až po nějaké době, kterou si můžeme nastavit. Tento požadavek vznikl proto, že ne vždy se povede napoprvé nastartovat a pak rozsvěcování světel okamžitě s nastartováním ubírá akumulátoru cennou energii pro další start.

Popis zapojení:
     Spínač světel je zapojen za spínací skříňku (resp. na pojistku) přes vypínač (není zakreslen ve schématu, pokud je letní čas, vypneme jím celé zařízení) tak, aby byl pod napětím až v okamžiku zapnutí zapalování. Vstup spínače zapojíme na kontrolku tlaku oleje, a to na ten kontakt, který je spojen se spínačem v bloku motoru. Spínací kontakty relé připojíme paralelně ke spínači světel.
     Po zapnutí zapalování, kdy je mazací soustava bez tlaku, svítí kontrolka mazání. Vstup spínače je tedy uzemněn a tím je přes diodu D2 uzemněna i báze tranzistoru a ten je uzavřen. Relé je tedy rozepnuté. Po natočení motoru a dosažení tlaku oleje kontrolka zhasne (rozepne se spínač tlaku). Tím dostaneme +12V přes kontrolku mazání na vstup spínače, kde se začne přes trimr R2 nabíjet kondenzátor. Natočením běžce trimru ovlivňujeme rychlost nabíjení kondenzátoru a tím dobu, po které se rozsvítí světla. Pokud dojde ke zhasnutí motoru, dojde k poklesu tlaku oleje, sepne spínač a tím připojí vstup spínače světel na zem. Nabitý kondenzátor se téměř okamžitě vybije, tranzistor se uzavře a relé rozpojí svoje kontakty. Pokud by nebyl trimr přemostěn diodou, kondenzátor by se vybíjel přes tento trimr a světla by nezhasla okamžitě.
Samozřejmě, pokud řidič vypne klíček, zapojení bude bez napětí a kontakty relé zůstanou rozpojeny.Časy dosažené tímto zapojením jsou závislé na napájecím napětí, proto nebudou stejné. Protože v tomto zapojení nevadilo, zda se světla rozsvítí za 16 nebo 10 sekund, neřešil jsem tento problém.
      I toto zapojení by šlo řešit jak jinak než procesorem a jeho vnitřním časovačem, pak již by to ale nebylo zapojení ze šuplíkových zásob pro začátečníky a na sobotní odpoledne

Rozpiska součástek:

R1 rezistor miniaturní 2k7
R2 trimr 68K
C1 kondenzátor elyt 470 uF, hodnota není kritická, je jí ovlivněn čas zpoždění
D1,D2  dioda univerzální např. 1N4148
T1 výkonový tranzistor NPN, zde např. darlington BD679, ale i ten je nahraditelný téměř libovolným spínacím typem
Re1 automobilové relé, ev. relé s cívkou na 12V schopné sepnout na svých kontaktech proud světel


Vytisknout stránku
Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -