Poznatky z provozu a testování hodin s přijímačem DCF 77,5 kHz - autor p. Leoš Hauschke

Délka impulsu telegramu DCF
     Velmi záleží na nastavení a umístění feritové anténky přijímače DCF. Též je důležité, aby byla tato anténa umístěna v dostatečné vzdálenosti od obvodů s procesorem, či ostatních elektroniky a elektrospotřebičů, které vyzařují rušivé složky. Tyto složky mají vliv na přijímač signálu DCF a tím i nekvalitní telegram, který je posílán do procesorové části k vyhodnocení.      Pomocí čítače (konstrukce popsaná v PE 11/2001) jsem provedl měření délky pulsu, ta je 100ms a 200ms na výstupu přijímače DCF, tedy na vstupu do procesorové části hodin. Puls pro logickou nulu (100ms) jsem naměřil v rozsahu od cca 95ms do 125ms, impuls pro logickou jedničku jsem naměřil v rozsahu od cca 192ms do 225ms.
     Kromě těchto pulsů čítač zaznamenal i rušivé pulsy, s délkou kolem 40 ms, to se však různě měnilo.

     Po zhlédnutí zdrojového kódu ve formátu *.asm jsem došel k závěru, že pozměním rozsah přípustných hodnot, které program běžící v procesoru zpracuje a vyhodnocuje jako platný signál. Nastavení jsem provedl takto:
;****************************************************************************
;Mereni delky(cteni) DCF-77 pulsu: princip = 20 msec * konstanta ,20msec. je preteceni casovace
;rozmezi SS_MIN = 2 * 20msec=40 msec  ////   SS_MAX = 6 * 20msec=120msec
;nastaveni meznich casu trvani pulsu na 1 DCF puls:
 
SS_MIN     equ  04   ;minimalni delka impulsu pro impuls "0" - 4x20=80msec
SS_MAX     equ  07   ;maximalni delka impulsu pro impuls "0" - 7x20=140msec 
SL_MIN     equ  09   ;minimalni delka impulsu pro impuls "1" - 9x20=180msec 
SL_MAX     equ  12   ;minimalni delka impulsu pro impuls "1" - 12x20=240msec 
;****************************************************************************
     Pokud je SS_MIN nastaveno příliš nízko, např. 40ms, vyhodnocuje procesor jako platné signály i ty rušivé.


Tvarovač signálu mezi příjímačem DCF a procesorovou částí hodin.

Asi před deseti lety jsem zakoupil u firmy Conrad elektronic modul přijímače signálu DCF s označením EM1, na obrázku níže foto modulu:


a katalogový list, který byl přibalen u modulu.

Náhled - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled
     Vlastní tvarovač je použit s jedním univerzálním tranzistorem NPN, např. KC237, BC237, BC546 apod. Součástí obvodu je stabilizace napájecího napětí pro modul zenerovou diodou na hodnotu 3V. Za tento tvarovač jsem ještě vložil invertory např. 7404, v provedení nízkopříkonovém, např, LS apod. Výhodou je, že lze z tohoto obvodu odebírat signál pro hodiny, které mají aktivní vstupu pulzů jak v logické urovni "0" nebo "1".
     Pro kontrolu správného příjmu telegramu signálu DCF jsem zařadil na výstup jednoho invertoru LED diodu, podle které lehce poznám, zda je signál čistý, nebo obsahuje rušivé služky, tím že dioda nebliká pravidelně ale různě poblikává.

Schéma které používám je zde :Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -