Úkol: Sečtěte řadu 3 osmibitových čísel (celá čísla bez znaménka) umístěných v paměti dat od adresy 20H. Výsledek umístěte na adresu 23H. Bude-li výsledek větší než 255, nastavte bit P1.1, jinak ho nulujte. Použijte nepřímé adresování.
Možné řešení:
    ORG 0
    JMP START
    ORG 30H
START: MOV A,#0H
    MOV R0,#1FH
CYKL:  INC R0
    MOV R1,A
    MOV A,@R0
    MOV R2,A
    MOV A,R1
    ADD A,R2
    MOV 2FH.7,C
    CJNE R0,#22H,CYKL
TEST:  MOV 23H,A
    MOV C,2FH.7
    JNC NULUJ
    SETB P1.1
    JMP KONEC
NULUJ: CLR P1.1
KONEC: JMP KONEC
END

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -