Simulátor 8051 pro PC - ADSIM812

Hlavní okno simulátoru


Ovládací lišty a tlačítka


Okno pro disasemblerovaný program


Okno pro analýzu laděného programu


Okno pro definici obecných vlastností projektu


Konfigurační okno simulace maticové klávesnice


Okno simulované maticové klávesnice


Okno náhledu na obsah interní paměti RAM, obdobně vypadá i okno pro externí RAM


Okno základních SFRs registrů


Okno I/O portů


Okno časovačů


Okno pro definici vstupních a výstupních souborů pro A/D a D/A převodníky


Okno konfigurace komunikace po I2C a SPI


Okno konfigurace flash EEPROM paměti, včetně náhledu to této paměti


 

Okno konfigurace WDT a monitoru napájení, včetně možnosti simulovat pokles napájení